På lag
med idretten

Gir tilbake

Kanleies.no gir idrettslag og frivillige organisasjoner nyskapende løsninger for desentralisert utleie av utstyr – noe som gjør det enklere for deg som kunde å hente og levere utstyret. 

Vår forretningsmodell er basert på konseptet om delingsøkonomi.

Det er ikke alt som er gunstig å eie, hverken for privatpersoner eller miljøet. Utstyr som stort sett står ubrukt i hverdagen, eller gjerne bare brukes én gang, vil det være gunstigere å leie – både for økonomi og natur.

Vår løsning gjør at du selv kan administrere hele utleieprosessen: bestilling, henting og levering. Dette eliminerer unødvendige kostnader og ressursbruk.

Siden vi også gir idrettslag og frivillige organisasjoner muligheten til å formidle løsningen vår, kan vi beholde markedsmidler i delingskretsløpet – og gi tilbake til idrettslagene og organisasjonene for hver utleie som kommer inn.

Risikofritt og enkelt for lag og organisasjoner – praktisk og bærekraftig for deg som forbruker. Idrettslaget tjener penger når du leier gjennom dem. På den måten blir dine egne prosjekter til “dugnad” for idrettslaget!

Dersom du er et idrettslag som ønsker å benytte deg av løsningen vår for å leie ut utstyr, ta kontakt med oss her: post@kanleies.no

Er du et idrettslag eller en forening,
og har lyst å samarbeide med oss?

Meny